GrandPark a.s. – registrace sociálních služeb

Dne 4. 5. 2015 bylo Magistrátem hlavního města Prahy kladně rozhodnuto o registraci sociálních služeb pro Domov pro seniory GrandPark Havířov.  Společnost GrandPark a.s. splňuje všechny podmínky pro registraci sociálních služeb podle  §79 zákona o sociálních službách a je registrovaným provozovatelem sociálních služeb Domovy pro seniory a Domovy se zvláštním režimem.