OBYTNÝ SOUBOR PRAHA 8

Místo: Praha – Libeň
Činnost: dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby, inženýrská činnost, autorský dozor
Investor: Anizone, s.r.o.
Datum: 2015 – 2016
HiP: Ing. Pavel Hecht
Architekt: Ing. arch. Aleš Holman, Ing. arch. Ondřej Beneš