Bytový dům Staré Splavy

Místo: Staré Splavy
Činnost: architektonická studie, dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení
Datum: 2015
Architekt: Ing. arch. Petr Vacek
PM: Ing. Richard Steiner
Vizualizace: Petr Valíček
web: www.lakepark.cz