Datové centrum Hostivař – průběh stavby

Aktuálně byla dokončena montáž nosného skeletu a připravuje se poslední etapa betonáže podlahové desky v 1.NP Datového centra Hostivař. Současně probíhá pokládka skladby střešního pláště, montáž fasádních panelů a vnitřní vyzdívky včetně osazování bezpečnostních rámů pro dveřní křídla. Na střechách jsou dokončovány přípravy pro technologické servisní lávky. Zároveň byla zahájena realizace objektu trafostanice a v rámci areálu výkopové práce pro trasování areálové i veřejné technické infrastruktury.