Datové centrum Hostivař – kolaudace I. etapy

Datové centrum Hostivař je novostavba objektu, ve kterém je instalováno úložiště elektronických dat. Realizace je rozdělena do dvou etap. V rámci první etapy, proběhla dne 26. 4. 2018 úspěšně kolaudace vodních děl, komunikací i objektu datového centra. Datové sály pro IT infrastrukturu nabízí podlahovou plochu cca 14.000 m² a tomu odpovídající administrativní zázemí.
V EBM Expert Building Management, s.r.o. jsme zpracovávali všechny stupně projektové dokumentace. Od architektonické studie, přes dokumentaci pro územní rozhodnutí, dokumentaci pro stavební povolení, dokumentaci po provádění stavby, dokumentaci změny stavby před dokončením, až po dokumentaci skutečného provedení stavby. Zajišťovali jsme výkon autorského dozoru a inženýrské činnosti vedoucí k získání souhlasných kolaudačních rozhodnutí. Zároveň průběžně vykonáváme i funkci architekta a interiérového designera pro provozovatele.