Datové centrum Hostivař – průběh stavby

Aktuálně je dokončena hrubá stavba, objekt je opláštěn a zastřešen. Probíhá kompletace TZB a připravuje se pokládka nášlapných vrstev a osazování dveřních křídel. Zároveň jsou postupně dokončovány trasy areálové i veřejné technické infrastruktury, včetně komunikací.