CBS Liberec – průběh stavby

Začátkem února se v Liberci provádí montáž zateplovacího systému, aktuálně je část fasády dokončena vč. finální strukturované omítky. Po následné montáži venkovních žaluzií bude v této části fasády demontováno lešení. V zahradě byla instalována ocelová pozinkovaná konstrukce zastřešené terasy.
V interiéru jsou dokončené vnitřní omítky v 5.NP a probíhá jejich montáž ve 3. a 4.NP. V 5.NP jsou dokončené podlahy z CemFlow. Ve spodních podlažích probíhá montáž rozvodů elektro, vodovodu, kanalizace a topení. V polovině února bude dokončena výměníková stanice a bude spuštěno topení v 5.NP. Práce postupují dle harmonogramu ke zdárnému dokončení.