CBS Liberec – průběh stavby

Aktuálně na stavbě probíhá montáž bednění první poloviny stropu nad 4.NP a montáž výztuže monolitických stěn 4.NP v druhé polovině. Zároveň probíhá postupná montáž prefabrikovaných schodišťových ramen a realizace vnitřních zděných konstrukcí dle postupu výstavby pater. Dále byla zahájena vyzdívka výplňového obvodového zdiva ve 4.NP

EBM Expert zastává na CBS Liberec funkci autorského dozoru generálního projektanta stavby.

Plánované dokončení hrubé stavby je dle HMG 13.10.2017.